Informacje o przetwarzaniu danych


Informacje o przetwarzaniu danych

1. Administratorem Pani/a danych osobowych jest firma JOB-NET IWONA WOLANIN z siedzibą w Tomaszowie Lubelskim, ul. Leśna 5, NIP: 921-166-45-69, dalej zwana Administratorem.

2. W sprawach związanych z Pani/a danymi proszę kontaktować się z Administratorem danych osobowych, e-mail: kontakt@ijobnet.pl

3. Dane będą przetwarzane do celów związanych z procesem obecnej jak i przyszłych rekrutacji, oraz udostępniane innym podmiotom oraz potencjalnym pracodawcom do celów związanych z procesem obecnej jak i przyszłych rekrutacji zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych lub RODO.

4. Dane będą przetwarzane do momentu wycofania przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych. Okres przechowywania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora.

5. Ma Pan/i prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

6. Ma Pan/i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych o jej wycofanie. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.

7. Przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego